Patron

Hugo Kołłątaj (1750-1812) urodził się w rodzinie szlacheckiej na Wołyniu. Swoją edukację rozpoczął w szkołach w Pińczowie a następnie studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie ukończył studia uzyskując tytuł doktora filozofii. Następnie studiował w Wiedniu a później w Rzymie, w ten sposób uzyskał doktorat z prawa i teologii oraz przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Polski został kanonikiem krakowskim. Z czasem podejmie działania na rzecz zreformowania polskiego systemu nauczania, stąd zaangażowanie w prace “Towarzystwa dla Ksiąg Elementarnych” oraz “Komisji Edukacji Narodowej”. Był też autorem planu rozbudowy szkolnictwa w kraju. Poproszony przez “KEN” zreformował Akademię Krakowską: wprowadził dodatkowe wykłady, umożliwił studia mieszczaństwu oraz uporządkował sprawy finansowe Akademii.

 

Został również rektorem Akademii. Po powrocie do Warszawy dołączył do stronnictwa patriotycznego i zgromadził wokół siebie publicystów tworząc tzw. “Kuźnicę Kołłątajowską”. Należeli do niej: Franciszek Ksawery Dmochowski, Franciszek Salezy Jezierski, Franciszek Zabłocki, Jan Śniadecki. Członkowie Kuźnicy kształtowali opinię publiczną, zależało im na uzyskania poparcia szlachty dla zdecydowanych reform politycznych. Kołłątaj był również jednym z autorów Konstytucji 3 Maja. Żądał zniesienia “Liberum Veto”. Postulował również o prawa dla mieszczan oraz o wolność dla chłopów (zamiana pańszczyzny na czynsz). Swoje argumenty umiał przedstawić w sposób jasny i zrozumiały, co pomogło mu w realizacji wytyczonych celów. W 1794 roku przebywał w Dreźnie, gdzie wspólnie z Ignacym Potockim i Franciszkiem Ksawerym Dmochowskim pracował nad dziełem “O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja 1791”. 

Kołłątaj uczestniczył w insurekcji kościuszkowskiej, był jej organizatorem i członkiem Rady Najwyższej Narodowej. Po nieudanym powstaniu opuścił Warszawę w obawie przed represjami carskimi. Został aresztowany przez Austriaków, w chwili, gdy zmierzał na Węgry. W więzieniu przebywał do 1802 roku. Potem udał się na Wołyń, współtworzył tam Liceum Krzemienieckiego. Przez rok był więziony w Moskwie a potem wrócił do Księstwa Warszawskiego, tam spędził resztę swojego życia.


Swoje poglądy polityczne zawarł w utworach:

  • rozprawa polityczna “Do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego “O przyszłym sejmie” Anonima listów kilka”
  • “Prawo polityczne narodu polskiego” - częścią tego utworu jest słynna, świetnie napisana odezwa “Do Prześwietnej Deputacji”

Osiągnięcia, dbałość o system edukacyjny w Polsce, oraz świadomość znaczenia języka w kulturze narodowej zadecydowały o wyborze Kołłątaja na patrona szkoły. Nadano go na patrona szkole w 1946 r. w dowód uznania za wysiłki przy organizowaniu pierwszej powojennej szkoły w lewobrzeżnej Warszawie.

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo